مرور برچسب

دوره حجم

ایجاد تغییرات مورد نیاز از دوره کات به دوره حجم

اکنون دوران تابستان به پایان رسیده است.دوره ای که معمولا افراد وارد دوره کات میشوند و با کاهش چربی‌ بدن خود عضلات شش تکه شکم را نمایان میسازند و هر موقع که بتوانند پیراهن خود را برای نمایش عضلات خود در می‌آو‌رند.هدف در این دوره برای…