مرور برچسب

راهنمای مصرف پروتئین

راهنمای مصرف صحیح پروتئین برای بدنسازان

پروتئین ها مهم ترین درشت مغذی برای بدنسازان میباشند. کربوهیدرات‌ها برای افزایش انرژی خوب هستند و چربی‌‌ها نیز برای سلامت هورمونی مناسب میباشند. اما  این پروتئین ها هستند که میتواند باعث عضله سازی و تغییر فیزیک بدنی شما شوند.در مورد…

بهترین زمان برای مصرف مکمل های مختلف

مصرف مکمل ها کار ساده ای نیست و شما باید برای مصرف دقیق و اصولی مکمل های مختلف برنامه ریزی مناسبی را از قبل داشته باشید، علاوه بر زمان مصرف ،مقدار مصرف و ترکیب یک مکمل با مکمل های دیگر و نحوه ی مصرف نیز تاثیر زیادی بر میزان جواب دهی یک مکمل…