مرور برچسب

ریکاوری بعد از تمرین

راهکارهای مناسب برای ریکاوری بعد از تمرینات بدنسازی

بی تردید تمرینات بدنسازی بدون داشتن ریکاوری مناسب هیچ فایده ای برای شما نخواهند داشت، فرآیند عضله سازی مسئله پیچیده ای میباشد وفقط به چند ساعت تمرین در طول هفته و خوردن چند وعده غذایی خلاصله نمیشود، شما باید در تمام طول روز به دنبال پیشرفت…

ریکاوری مناسب بعد از تمرینات

یکی از مهترین اصول برای رسیدن به رشد و عضله سازی موثر در بدنسازی ریکاوری و استراحت مناسب میباشد که حتی خیلی از ورزشکاران حتی با  آن آشنایی ندارند و یا از آن غافل هستند.فراموش نکنید که محافظت از خودتان در برابر صدمات ناشی از یک سری…