مرور برچسب

زمان استراحت بین ست ها

زمان مناسب استراحت بین ست های تمرینات برای عضله سازی

کافی‌ است این سوال را در گوگل همه چیزدان سرچ کنید تا جواب زیر را به دست آورید : اگر می‌خواهید افزایش قدرت داشته باشید، بین ست‌ها ۳-۵ دقیقه استراحت کنید. اگر خواهان عضله سازی هستید، بین ست‌ها ۱-۲ دقیقه استراحت کنید.