مرور برچسب

زیر بغل دمبل تک خم

برنامه تمرینی افزایش حجم عضلات زیربغل

عضلات پشتی و عضلات کمر و یا به اصطلاح زیر بغل در هنگام تمرین ، زیاد به چشم نمی آیند اما بر خلاف آنکه شاید این عضلات برای برخی از ورزشکاران اهمیت مهمی نداشته باشد در مسابقات بدنسازی نقش تعیین کننده ی دارند و افراد حرفه ای اهمیت ویژه ای را…

کشش پارویی تک دست با دمبل

وضعیت شروع1-دمبل را با دست چپ از بالا بگیرید. (کف دست رو به بدن باشد)2-زانوی راست را با قرار دادن روی نیمکت تخت استراحت دهید.زانوی پای چپ بایستی خم بوده و کف پا نیز روی زمین باشد.3-از مفصل لگن به جلو خم شده و بدن را با قرار…