مرور برچسب

ساق پا

اصول تمرینات عضلات ساق پا

ساق پا عضله ای است که زیبایی پاهای شما ار از نمای پشت چند برابر میکند و ساختن آن برای تمام ورزشکاران در رشته های مختلف بدنسازی حتی رشته فیزیک اهمیت زیادی دارد در این مقاله از مجله نسل آهن نکات و اصول مهمی را برای تمرین دادن عضلات ساق پا…

چگونه همانند حرفه ای ها برترین ساق ها را بسازیم

بدنسازی نیاز به توسعه کامل در همه ی ابعاد بدن دارد تک تک عضلات باید به طور کامل رشد کنند یکی از مهم ترین قسمت ها که بسختی رشد میکند عضلات دوقلوی ساق پا استبه همین دلیل در نسل آهن تصمیم گرفتیم تا مقاله ی در این زمینه برای شما آماده کنیم…