مرور برچسب

سیستم تمرین FST-۷

تمرینات هادی چوپان زیر نظر هانی رامبد

هادی چوپان برای کسب موفیقت های بیشتر و قهرمانی در مسابقات مستر المپیا تصمیم گرفت تا با عضویت در تیم ایوژن و تمرین زیر نظر برترین مربی جهان هانی رامبد راه را برای حضور خود در المپیا مهیا کند، باید دید که اگر شرایط دریافت ویزا برای هادی چوپان…