مرور برچسب

صبحانه رژیمی بدنسازی

بهترین غذاها برای وعده صبحانه بدنسازان

صبحانه مهم ترین وعده غذایی برای بدنسازان و ورزشکاران میباشد، بدن شما در طول شب تمام منابع اصلی غذایی خود را از مصرف میکند و ابتدای صبح یک زمان عالی برای جذب پروتئین ، کربوهیدرات ویتامین ها و سایر مواد مورد نیاز بدن برای رشد بدن میباشد.…