مرور برچسب

طراحی برنامه رژیم کتوژنیک

رژیم کتوژنیک چیست؟ و نحوه طراحی برنامه رژیم کتوژنیک

اگر ۵ سال قبل از من میپرسیدید که آیا رژیم‌های کتو میتوانند توجه همگانی را به خود جلب میکنند مطمئنا پاسخ میدادم که چنین چیزی به هیچ عنوان امکان ندارد. اکنون حدود ۶ سال است که انواع فرم‌های رژیم کتو را اجرا می‌کنم که دارای مزایای زیاد و خوبی‌…