مرور برچسب

عارضه نوک سینه بدنسازان

ژنیکوماستی در بدنسازان و راهای درمان آن

ژنیکوماستییا بزرگ‌شدن پستان مردانه به رشد غیر طبیعی غدد پستانی بزرگ در مردان و در نتیجه بزرگ‌شدن پستان آن‌ها گفته می‌شود. وضعیت فیزیولوژیکی می‌تواند در نوزادان (به علت هورمون‌های زنانه از مادر)، در نوجوانی و در افراد مسن رخ‌دهد، در هر دو…