مرور برچسب

عدم رشد عضلات در بدنسازی

بدست آوردن رشد مجدد عضلات در بدنسازی

برای همه ی ما روز ها و ماه های اولی که به باشگاه بدنسازی میرویم بسیار جذاب است ، بدن به سرعت دم میکند و عضلات تغییر میکنند و آرام آرام بدن شکلی ورزشکاری به خود میگیرد و دیگران ما را به ادامه ی ورزش تشویق میکنند،اما درست زمانی که…