مرور برچسب

عضلات دیر رشد در بدنسازی

نکات تمرینی مهم برای رشد عضلات ضعیف

همه بدنسازان با توجه به نوع ژنتیک بدن خود عضلاتی دارند که سخت تر از سایر عضلات رشد میکنند و به اصطلاح دیر رشد هستند ، اما شما نباید عدم رشد برخی از عضلات را گردن ژنتیک خود بیاندازید ، بدنسازان آماتور روی نقاط قوت خود تمرکز میکنند، اما…

بدست آوردن رشد مجدد عضلات در بدنسازی

برای همه ی ما روز ها و ماه های اولی که به باشگاه بدنسازی میرویم بسیار جذاب است ، بدن به سرعت دم میکند و عضلات تغییر میکنند و آرام آرام بدن شکلی ورزشکاری به خود میگیرد و دیگران ما را به ادامه ی ورزش تشویق میکنند،اما درست زمانی که…