مرور برچسب

عضله سازی بدون چربی

عضله سازی خالص بدون اضافه کردن چربی

یکی از مهم ترین نکاتی که ذهن بسیاری از بدنسازان را دیگر خود کرده عضله سازی خالص بودن افزایش چربی و وزن بیهوده میباشد، ما در این مقاله از مجله نسل آهن 10 نکته و قانون مهم برای رسیدن به این هدف را برای شما بیان خواهیم کرد. 1.داشتن هدف و…