مرور برچسب

علت تکه نشدن عضلات شکم

۵ دلیل که چرا تمرینات شکم شما موثر واقع نمی‌شوند

چربی بدن بالا شما تنها در صورتی میتوانید عضلات سیکس پک رو خود را در  آیینه مشاهده کنید و از تمرینات شکم خود نتیجه بگیرید که درصد چربی بدن شما (برای آقایان زیر 10% و برای خانم ها زیر 20%) برسد در صورتی که درصد چربی بدن شما زیاد باشد هر…