مرور برچسب

علت عرق کردن در بدنسازی

آیا میزان تعریق با کیفیت تمرینات بدنسازی در ارتباط است؟

شاید فکر کنید که افرادی که بیشتر در باشگاه عرق میکنند بهتر و سخت تر تمرین میکنند اما ایا همیشه تعریق بیشتر به به معنای تمرین بدنسازی سخت تر و چربی سوززی بهتر است ؟تمرین صحیح و اصولی باید پر پایه قشار و تخریب عضلات باشد، هنگام تمرین کردن…