مرور برچسب

عوارض مصرف مکمل تاریخ گذشته

آیا مکمل های تاریخ گذشته قابل مصرف میباشند؟

تاریخ انقضای مکمل های بدنسازی اهمیت بسیار زیادی در مصرف یا عدم مصرف آنها دارد ، اما با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت مکمل ها ، آیا مصرف مکمل های تاریخ گذشته کار درستی میباشد؟ تا چه مدت پس از پایان تاریخ انقضا میتوان مکمل ها را مصرف…