مرور برچسب

عوامل لرزیدن دست هنگام تمرین های سنگین ورزشی

دلایل لرزیدن دست هنگام تمرینات سنگین بدنسازی

بعضی از ورزشکاران هنگام تمرینات ورزشی دچار لرزش دست میشوند که باعث کاهش تمرکز انها و شدت تمرین میشود و تاثیرات منفی زیادی بر روی تمرینات و روحیه ورزشکار میگزارد ، اما این لرزش دست ها و گاهی موارد لرزش سایر عضلات چه دلالی میتواند داشته باشد…