مرور برچسب

عکس بدنسازی

قهرمان محرم پناهی

استاد محرم پناهی یکی از بهترین بدنسازهای چند سال اخیر ایران و یکی از با دانش ترین مربی های ایرانی حال حاضر جهان است.محرم پناهی را بدنسازی را از سال 1372 به طور حرفه ای شروع کرده است. او در طول دوران ورزشی خود توانسته است تا چندین بار…