مرور برچسب

فلکس لوئیس قهرمان

برنامه تمرینی عضلات سینه همراه با قهرمان مستر المپیا فلکس لوئیس

فلکس لوئیس قهرمان حرفه ای دسته 212 پوندی مستر المپیا  که 7 بار پیاپی این مقام مهم را از آن خود کرده یکی از بهترین ژنتیک ها در میان تمام بدنسازان حرفه ای جهان را دارد، خیلی ها علت قهرمانی های پیاپی فلکس در مستر المپیا را عضلات بینظیر پا و…