مرور برچسب

فیلم تمرینات رونی کلمن

یک روز همراه با رونی کلمن

رونی کلمن اسطوره ی بزرگ بدنسازی و قهرمان 8 دوره ی مستر المپیا مشهور به تمرینات سنگین و طاقت فرسابوده است این کلیپ خلاصه تمرینات ، تغذیه و سبک زندگی یک روز این قهرمان افسانه ای میباشد با مشاهده سبک زندگی این افراد متوجه خواهید شد که…