مرور برچسب

فیگور های رونی وینکلار

فیگور انفرادی رونی وینکلار مستر المپیا ۲۰۱۸

شاید یکی بهترین پیشرفت های تغییرات مثبت امسال را در مستر المپیا 2018 رونی وینکلار داشته باشد که با نمایش بدنی کات تر توانست به مقام سومی این مسابقات برسد. امسال و برای اولین بار" قهرمان از نگاه تماشاگر " انتخاب و معرفی شد. رولی وینکلار که…