مرور برچسب

فیگور گیری رونی وینکلار مستر المپیا 2018

فیگور انفرادی رونی وینکلار مستر المپیا ۲۰۱۸

شاید یکی بهترین پیشرفت های تغییرات مثبت امسال را در مستر المپیا 2018 رونی وینکلار داشته باشد که با نمایش بدنی کات تر توانست به مقام سومی این مسابقات برسد. امسال و برای اولین بار" قهرمان از نگاه تماشاگر " انتخاب و معرفی شد. رولی وینکلار که…