مرور برچسب

قرص چربی سوز

نکات ایمنی برای مصرف مکمل های چربی سوز

مصرف خودسرانه مکمل های چربی سوز  بدون مشورت با پزشک و یا مربی ورزشی میتواند عوارض جبران ناپذیزی را برای شما ایجاد کند، حتما شما شنیده اید که مکمل های ورزشی مجاز هیچ عوارضی را برای افراد به وجود نخواهند آورد بله ولی این جمله زمانی صحیح است…