مرور برچسب

قهرمان حسن رهنماییان

قهرمان حسن رهنماییان

حسن رهنماییان از قهرمانان خوب و نامی کشور عزیزمان ایران است، او در سال 1359 در شهر بروجرد به دنیا آمده است.حسن رهنماییان در سال 76 اولین مسابقه ی رسمی خودش را برگذار کرد که توانست در آن سال به مقام اول مسابقات کرج در وزن 75  کیلو برسد…