مرور برچسب

قهرمان های پرورش اندام

قهرمان رضا زینتلو

پهلوان رضازینتلو یکی از پرورش اندام کاران بسیار موفق و با اخلاق ایران است .این قهرمان علاوه بر قهرمانی در رشته پرورش اندام توانسته است تا در رشته های رزمی نیر قهرمانی کسب کند زینت لو با قهرمانی در مسابقات آرنولد کلاسیک توانست تا در…