مرور برچسب

مزایای رژیم کرب سایکلینگ

رژیم غذایی کرب سایکلینگ چیست

یکی از جدیدترین رویکردها در علم تغذیه مبحث کرب سایکلینگ میباشد پایه ی اصلی این نوع رژیم افزایش و کاهش مقدار کربوهیدرات مصرفی روزانه در سیکل های خاص با رعایت مقدار کالری مجاز است.قبلا در باره مفهموم متابولیسم برای شما توضیحاتی را ارائه…