مرور برچسب

مسترالمپیا 2017

نتایج و تصاویر کامل مستر المپیا ۲۰۱۷

پرونده مسترالمیپا 2017 هم بسته شد،  مستر المپیا بزرگترین و معتبرترین مسابقه ای است در دنیای پرورش اندام برگزار میشود در ادامه نسل آهن نتایج بدست آمده در رشته های مختلف در این مسابقات را بررسی میکنیم فیزیک کلاسیک:برون آنسلی با بهیود…