مرور برچسب

مستر المپیا 212 پوند

تصاویر و نتایج رقابت های دسته ۲۱۲ پوندی مسترالمپیا ۲۰۲۰

رقابت های دسته 212 پوندی های امسال مستر المیپا با قهرمانی شان کلاردیا به پایان رسید. شان کالردیا با تجربه کمتر و وزن پایین تر نسبت به سایر رقبا تواسنت شگفتی آفرین این دست از رقابت ها باشد. کمال القرنی قهرمان سال گذشته نتوانست از عنوان خود…