مرور برچسب

منابع غذایی اسید آمینه

بهترین منابع غذایی برای دریافت آمینو اسیدهای شاخه ای

همان طور که میدانید آمینو اسید های شاخه ای  BCAA (بی سی ای ای) مهم ترین آمینو اسید هایی هستند که بدنسازان باید از از طریق رژیم غذایی‌ دریافت کنید.این سه اسید آمینه (لوسین، ایزولوسین و والین)، یک شکل شاخه دار مشابه دارند، که آنها را از…