مرور برچسب

منابع چربی سالم

آشنایی با چربی های مفید برای بدنسازان

اگر انواع این مقاله برای شما عجیب می باشد، باید بدانید که بدنسازان و ورزشکاران حرفه ای برای داشتن یک تغدیه سالم و اصولی باید از سه گروه اصلی درشت مغذی ها یعنی پروتئین ها ، کربوهیدرات ها و چربی ها به نسبت مناسب مصرف کنند تا به اهداف خود در…