مرور برچسب

مکمل های افزایش دهنده تستوسترون

مکمل های افزایش دهنده سطح تستوسترون

همان طور که در مقالات قبلی مجله نسل آهن بیان کردیم هورمون تستوسترون مهم ترین استروئید آنالبویک در فرآیند عضله سازی و افزایش ویژگی ها مردانه در افراد میباشد و نقش بسیار مهمی را در فرآیند رشد عضلات برای بدنسازان ایفا میکنند به همین دلیل…

غذاهای افزایش دهنده سطح تستوسترون

افزایش طبیعی هورمون تستوسترون نقش بسیار مهمی در فرآیند رشد شما در رشته بدنسازی دارد و متاسفانه برخی از افراد بدون داشتن آگاهی کافی به سراغ مصرف مصنوعی این هورمون و مصرف استروئید ها میروند که مصرف خودسرانه این داروها میتواند عوارض زیادی را…