مرور برچسب

میوه های مناسب بدنسازی

میوه های که برای قبل از تمرين مفید هستند

یکی از زمان های مناسب برای خوردن میوه، حدود ۳۰ تا ۶۰ دقیقه قبل از تمرین است، بخصوص اگر بمدت چندین ساعت، یک وعده سرشار از کربوهیدارت نخورده باشید. این فروکتوز، جایگزین گلیکوژن کبد خواهد شد که در طول روز مورد استفاده قرار گرفته است، و برای…