مرور برچسب

ناهار بدنسازی

بهترین غذاها برای وعده ناهار بدنسازان

در مقاله قبلی مجله نسل آهن درمورد بهترین غذاها برای وعده صبحانه بدنسازان صحبت کردیم، وعده غذایی اصلی بعدی که میخواهیم درباره آن صحبت کنیم وعده ناهار میباشد.البته افرادی که رشته بدنسازی را به طور جدی دنبال میکنند بین وعده صبحانه خود (حدود 9…