مرور برچسب

نکات تمرینی سینه

مهم ترین نکات تمرینی برای تمرین عضلات سینه

داشتن عضله سینه زیبا فقط مربوط به ژنتیک عالی نمیباشد،برای داشتن یک عضله سینه زیبا حجیم و کات باید علاوه داشتن یک برنامه تمرینی مناسب با تیپ بدنی و ضعف های بدنی خود ، نکات تمرینی مهمی را نیز در هنگام اجرای حرکات سینه رعایت کنید، تا از…