مرور برچسب

هنگام تمرین بدنسازی چه نوشیدنی بخوریم

در حین تمرین بدنسازی چه بخوریم

یکی از زمان هایی که باید مراقب مصرف مواد غذایی خود باشید زمان حین تمرینات میباشد، این زمان طلایی اهمیت بسیار زیادی در رشد بدن شما دارد،پس حتما با باید ها و نباید های مصرف مواد غذایی در حین تمرین آشنا شوید.هنگام تمرین و فعالیت بدنی خون…