مرور برچسب

هوازی در ابتدای تمرین

انجام تمرینات هوازی در ابتدای تمرین بهتر است یا انتها؟

شما وارد باشگاه میشوید و این سوال برایتان پیش میاید که آیا ابتدا باید تمرینات با وزنه را انجام دهید یا تمرینات هوازی؟ برخی‌ افراد می‌گویند که شما باید با تمرینات هوازی شروع کنید زیرا یک فرایند گرم کردن عالی‌ برای کل بدن می‌باشد و انجام آن…