مرور برچسب

پارالل

بهترین حرکات برای تقویت عضلات زیرسینه

بدنسازی همانند مجسه سازی میباشد برای اینکه بتوانید بدنی همانند مجسمه زیبا و خوش تراش بسازید، باید اول با اناتومی عضلات و بخش های مختلف بدن آشنا شوید و سپس نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنید و برای تقویت نقاط ضعف و حفظ نقاط قوت برنامه ریزی کنید.…