مرور برچسب

پروتئین وی هیدرولیزه

انواع پروتئین وی

پروتئین وی یا همان پروتئین آب پنیر ، تقریبا هر کسی که مدت کوتاهی را هم در بدنسازی گذرانده باشد، نام این پروتئین را شنیده و از آن استفاده هم کرده به این دلیل که وی تقریبا رایجترین پروتئین موجود در بازار مکمل هاست اما باید این نکته مهم را در…