مرور برچسب

چگونه آتروفی عضلانی را درمان کنیم؟

اتروفی عضلای چیست

آتروفی چیست؟سلول ها در پاسخ به تغییرات محیط اطرافشان می توانند خود را تغییر دهند. آتروفی یکی از این پاسخ ها است. در یک تعریف می توان گفت: كوچک شدن اندازه سلول به دليل كاهش مواد سلولی را آتروفی می گويند. آتروفی عضله به معنی لاغر و ضعیف…