مرور برچسب

چگونه هر عضله را دوبار در هفته تمرین دهیم

هر عضله را چند بار در هفته باید تمرین داد ؟

یکی از مهم ترین سوالاتی که ذهن خیلی از بدنسازان مبتدی را درگیر میکند این است که هر عضله را چند بار در هفته باید تمرین دهند تا از تمرینات خود نتیجه مناسبی را دریافت کنند.ما در مقاله قبلی از مجله نسل آهن تعداد روزهایی را که میتوانیم در…