مرور برچسب

کاتابولیک عضلات

مفهوم وضعیت آنابولیک و کاتابولیک در بدنسازی چیست

آنابولیک و کاتابولیک در بدنسازی دو مفهوم بسیار مهم و پایه ای میباشند. به طور کلی وضعیت آنابولیک به مفهوم وضعیتی میباشد که عضلات شما در جریان رشد و بازسازی قرار میگرند، و وضیت کاتابولیک به مفوم متضاد آن یعنی از دست رفتن عضلات و ضعف بدنی…