مرور برچسب

کاهش چربی دور ران

نکاتی برای کاهش چربی دور ران بانوان

بیشتر مردم به ویژه خانم ها چربی زیادی در بخش پایین بدن خود دارند که در ران هایشان به صورت آزاردهنده ای تجمع پیدا کرده است. شما با توجه به سطح تناسب اندامتان به آسانی می توانید چند سانت از سایز دور ران خود را کم کنید. اگر اضافه وزن دارید، با…