مرور برچسب

کای گیرین در مستر المپیا

تمرینات سینه در کنار کای گیرین

مجله نسل آهن : بدن انسان ها از لحاظ ژنتیک درصد مواد تشکیل دهنده بدن ترکیب فیبرهای عضلانی و توانایی فیزیکی از فردی به فرد دیگر متفاوت است اما این حقیقت که همه ما نسبت به استرس فیزیکی ناشی از تمرینات واکنش نشان می دهیم یک نقطه اشتراک برای همه…