مرور برچسب

کبد چرب بدنسازی

روش های طبیعی پاک سازی و کاهش چربی کبد

کبد یکی از مهم ترین ارگان ها در دستگاه گوارش میباشد،تمام خون دستگاه گوارش توسط سیاهرگی به نام ورید پورت جمع‌آوری شده و وارد کبد می‌شود و تمام مواد جذب شده از لوله گوارشی از کبد عبور می‌کنند. دیگر کارهای کبد به دام انداختن سموم و تصفیه آنها…