مرور برچسب

کربوهیدرات بدنسازی

آشنایی با کربوهیدرات های مفید و مضر در بدنسازی

همان طور که میدانید کربوهیدرات ها جزو مهم ترین منابع غذایی افراد و یکی از درشت مغدی های ضرروی برای ورزشکاران هستند ، مصرف صحیح و اصولی کربوهیدرات نقش بسیار مهمی در تغییر وزن افراد ، کیفیت تمرینات ، و میزان عضله سازی بدن ورزشکاران دارد، به…

منابع مفید کربوهیدرات برای بدنسازان

در ماقالات قبلی مجله نسل آهن در مورد اهمیت مصرف کربوهیدرات ها برای بدنسازان صحبت کردیم همان طور که میدانید بعد از پروتئین ها کربوهیدرات ها مهم ترین درشت مغذی ها به شمار می آیند که وظیفه تامین انرژی روزانه شما و کمک به انجام تمرینات سخت…