مرور برچسب

کربوهیدرات در بدنسازی

اهمیت مصرف کربوهیدرات ها در بدنسازی

در مقاله قبلی مجله نسل آهن درباره اهمیت مصرف پروتئین ها  صحبت کردیم، بعد از پروتئین ها کربوهیدرات ها مهم ترین درشت مغزی ها هستند که شناخت کامل آنها کمک بسیار زیادی برای داشتن یک برنامه غذایی سالم به شما خواهد کرد.کربوهیدرات سوخت مطلوب…