مرور برچسب

کلن بوترول چیست ؟

کلن بوترول دارویی خطرناک برای بدنسازان

کلن بوترول یک ترکیب شمیایی شبه استروئیدی است، که امروزه از آن حتی به عنوان دارو برای درمان بیماری نیز استفاده نمیشود، اما متاسفانه این دارو یه دلیل خواصی که برای چربی سوزی دارد هنوز توسط برخی از بدنسازان مصرف میشود.در این مقاله از مجله…