مرور برچسب

کمبود ویتامین C

اهمیت مصرف ویتامین C برای بدنسازان

ویتامین یا اسکوربیک اسید یکی از مهم ترین ویتامین ها میباشد که تمامی انسان ها برای داشتن زندگی سالم و سلامت به آن نیاز دارند، اما مصرف این ویتامین برای ورزشکاران و به خصوص بدنسازان اهمیت بیشتری دارد و این ویتامین نقش بسیار مهمی در فرآیند رشد…