مرور برچسب

IGF-1

هورمون IGF-1 چیست و عوارض این هورمون کدام‌اند؟

یکی از معروف ترین پپتاید هایی که متاسفانه در سال های اخیر مصرف آن در بین برخی از بدنسازان نیز رواج کرده هورمون IGF1 میباشد در این مقاله از مجله نسل آهن قصد داریم تا به بررسی این هورمون و عوارض مصرف مصنوعی آن بپردازیمفاکتور رشد شبه…